Taushet er ikke det samme som samtykke: Evaluering av Trøndelag fylkeskommunes arbeid med samisk
Av
Ingvill Bjørnstad Åberg
Majken Paulsen
Bærekraft
Report
Year published:
2024
Issue:
102