STD Innlandet: Metode og verktøy for mobilitetsdesign
Av
Arild Gjertsen
Report
Year published:
2022
Som en del av arbeidet i læringsnettverket for smart mobilitet i distriktene har flere lokale og regionale prosjekter blitt valgt ut som verdifulle eksempler på god og nyskapende praksis. Dette notatet omhandler «STD Innlandet». Notatet er basert på publisert vitenskapelig materiale fra prosjektet, presentasjoner fra avslutningskonferansen og intervjuer med involverte aktører.