Smart mobilitet i distriktene: Erfaringer fra et læringsnettverk
Av
Arild Gjertsen
Stian Bragtvedt
Solveig Meland
Report
Year published:
2022
Denne sluttrapporten gir et oversiktsbilde over temaer og problemstillinger som har vært reist i læringsnettverket «Smart mobilitet i distriktene» - et toårig læringsnettverk for fylkeskommunene som er etablert og styres av Kommunal og Distriktsdepartementet.