Sluttrapport HAVPLAST – Marin plast fra norsk sjømatnæring – kartlegging, kvantifisering og handling
Av
Ingrid Agathe Bay-Larsen
Bjørn Vidar Vangelsten
Leticia Antunes Nogueira
Hilde Rødås Johnsen
Marthe Larsen Haarr
Ane Oline Roland
Emil Røthe Johannessen

Report

Denne rapporten oppsummerer gjennomføring, resultater og funn i prosjektet HAVPLAST. Prosjektet er en del av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfonds (FHF) satsning for å øke kunnskapen om plastavfall fra sjømatnæringen.