Sluttrapport: følgeevaluering av partssammensatte nasjonalpark-og verneområdestyrer
Av
Svein Morten Eilertsen
Gunn Elin Fedreheim
Aase-Kristine Aasen Lundberg
Tone Magnussen
Camilla Risvoll