Sluttrapport: følgeevaluering av partssammensatte nasjonalpark-og verneområdestyrer
Av
Svein Morten Eilertsen
Gunn Elin Fedreheim
Aase-Kristine Aasen Lundberg
Tone Magnussen
Camilla Risvoll

Dette er sluttrapporten fra følgeevalueringen av prøveordningen med partssammensatte nasjonalpark- og verneområdestyrer. Evalueringen er gjennomført i tidsrommet 2017- 2020. Sentrale spørsmål i evalueringen er: i hvilken grad bidrar forsøksordningen til forenkling og effektivisering, fører den til bedre lokal medvirkning og blir verneverdier påvirket?