Regionale trainee-ordninger:
Omfang, bruk og virkninger på rekruttering til bo- og arbeidsmarkeder i distriktene
Av
Jarle Løvland
Therese Marie Andrews
Merete Kvamme Fabritius
Arild Gjertsen
Report
Year published:
2021