Planscenarier for Vestland og Nordland
Av
Bjørn Vidar Vangelsten
Amsale Kassahun Temesgen
Report
Year published:
2022