Om regionalisering av nærings- og innovasjonspolitikken: Norge sett i et europeisk perspektiv
Av
Åge Mariussen
Jarle Løvland
Omstilling
Report
Year published:
2019