Om regionalisering av nærings- og innovasjonspolitikken: Norge sett i et europeisk perspektiv
Av
Åge Mariussen
Jarle Løvland

Report