Nye veier til godt lokaldemokrati?
Av
Arild Gjertsen
Annelin Seppola
Christian Lo
Mathias Brynildsen Reinar
Jostein Tapper Brobakk
Jo Saglie
Report
Year published:
2019
Issue:
5
Rapporten gir en oppdatert analyse av hvilke forhold som kjennetegner kommuner med et godt lokaldemokrati. Utgangspunktet er KS’ Lokaldemokratiundersøkelse gjennomført i 2017/2018. Som i tidligere studier setter denne rapporten fokus på de fem dimensjonene pålitelighet, ansvarlighet, borgernærhet, effektivitet og folkevalgtes rolletrivsel som det analytiske utgangspunktet for studien.