Minimering af COVID-19 smitte i nordisk eldreomsorg. Utfordringer og løsninger
Av
Trond Bliksvær
Morten Balle Hansen
Tilde Marie Bertelsen
Christian Lindholst
Bente Vibecke Lunde
Rolf Solli
Maria Wolmesjö

Report