Makroplast fra fiskeri og havbruk: kunnskapsstatus, forebyggende tiltak og kunnskapsbehov
Av
Carl Höjman
Joan Fabres
Hilde Rødås Johnsen
Snorre Sklet
Julia Olsen
Leticia Antunes Nogueira
Stian Bragtvedt
Report
Year published:
2022