Kunnskapsgrunnlag for forskning og innovasjon i og for offentlig sektor i Nordland
Av
Ragnhild Holmen Waldahl

Report