Kunnskapsbaserte beslutningsverktøy? Syntese av samfunnsvitenskapelig forskning på marine forvaltningsplaner (2005–2019)
Av
Brigt Dale
Gisle Andersen
Berit Kristoffersen

Report