Kommunenes krisesentertilbud – En kunnskapsoversikt
Av
Trond Bliksvær
Bjørg Eva Skogøy
Ragnhild Johnson
Lindis Sloan
nezihat bakar
Minela Kosuta

Report

Issue
13
Rapporten gir en kunnskapsoversikt over krisesentertilbudet i Norge, utarbeidet på oppdrag fra Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir). Kunnskapsoversikten utføres snart ti år etter at krisesenterloven trådte i kraft i januar 2010, og fem år etter at det ble gjennomført en evaluering av kommunenes implementering av loven.