Kollektivtransport i et reiseliv tilgjengelig for alle - Erfaringer fra Nordland
Av
Kjersti Granås Bardal
Merete Kvamme Fabritius
Trond Bliksvær
Report
Year published:
2020