Kjønn og innovasjon:
Empirisk testing av et analytisk rammeverk i opplevelsesnæringene.
Av
Elisabet Carine Ljunggren
Ragnhild Johnson
Dorthe Helen Næss Eide
Mariell Jørstad
Vibeke Krane

Report