INNOVASJONSKAPASITET - Bedriftsintern tilrettelegging for innovasjon og FoU
Av
Einar Lier Madsen
Evgueni Vinogradov

Report

Sider
37

Denne undersøkelsen er gjennomført for Nordland fylkeskommune, Næring og regionalutvikling. Bakgrunnen for undersøkelsen kommer blant annet fra det arbeidet som har foregått i Interreg Europa prosjektet MonitoRIS3 som Nordland deltar i og hvor undertegnede har bidratt i siden 2017. Foreliggende undersøkelse planlegges derfor også gjennomført av regionale utviklingsorganisasjoner i Galicia, Spania og Norte, Portugal noe som kan gi muligheter for sammenligninger og læring.