Innbyggermedvirkning i kommunereformen.
Erfaringer med bruk av folkeavstemninger og
spørreundersøkelser
Av
Arild Gjertsen
Annelin Seppola
Bjarne Lindeløv
Svein Johan Frisvoll
Jostein Tapper Brobakk
Rita Moseng Sivertsvik

Report

Issue
9