To fortellinger om bestillingstransport:
- Distriktsmobilen på Vevelstad
- Hentmeg i Sauda
Av
Stian Bragtvedt
Report
Year published:
2022
Dette arbeidsnotatet er laget for læringsnettverket for smart mobilitet i distriktene, og har som mål å se nærmere på noen utvalgte eksempler på bestillingstransport i distriktene. Eksemplene som er valgt er Distriktsmobilen i Vevelstad kommune i Nordland, og Hentmeg, som først ble startet i Sauda i Rogaland. Datainnsamlingen har bestått av intervjuer med relevante aktører (transporttilbydere, fylkeskommuner og kommuner) og gjennomgang av relevante medieoppslag gjennom Retriever. Intervjuene er supplert med skriftlige kilder og annen relevant forskning.