Evaluering av Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis : Delrapport 1
Av
Christian Wendelborg
Cay Gjerustad
Therese Marie Andrews
Joakim Caspersen
Jørgen Smedsrud
Velferd
Report
Year published:
2022
Denne rapporten er den første delrapporten fra evalueringen og omhandler hva Kompetanseløftet er og hvordan arbeidet har foregått fram til nå. Vi identifiserer også noen områder som vi mener det er særlig viktig å være oppmerksomme på i det framtidige arbeidet med Kompetanseløftet og evalueringen. Rapporten er basert på intervjuer med representanter for statsforvalterne, spørreskjemadata og rapporteringer.