Evaluering av KLAFF og Ung Vesterålen - To tiltak mot ungt utenforskap i Nordland
Av
Lea Louise Videt
Iselin Silja Kaspersen
Velferd
Report
Year published:
2023