Erfaringer med konverteringsterapi blant skeive. En kvalitativ og kvantitativ undersøkelse
Av
Fredrik Langeland
Line Alice Ytrehus
Birgitte Rigstrup-Lindemann
Velferd
Report
Year published:
2023
Denne rapporten handler om erfaringer med konverteringsterapi og det å være skeiv og religiøs i Norge. Den baserer seg på både kvalitative og kvantitative data. For det første har vi gjennomført en intervjuundersøkelse der vi har data fra 17 skeive i alderen 19-74 år der de fleste har religiøs bakgrunn. For det andre har vi gjennomført en nettbasert spørreundersøkelse rettet mot skeive i religiøse miljøer som er besvart av 253 personer. Analysene fra dette prosjektet er basert på et omfattende datamateriale som gir et bredt bilde av erfaringer med konverteringsterapi og det å være skeiv og religiøs i Norge, særlig innenfor ulike kristne miljøer.