Erfaringer fra prosjektet"Reiselivslunsj - møteplass og læringsarena"
Av
Karin Marie Antonsen
Merete Kvamme Fabritius
Jarle Løvland
Einar Lier Madsen

Report