Diskusjonsnotat, kunnskapsoppsummering:
Læringsnettverk for smart mobilitet i distriktene
Av
Arild Gjertsen
Stian Bragtvedt
Solveig Meland
Lokalsamfunn
Report
Year published:
2022