Barrierer mot mer bærekraftig mobilitet. Erfaringer fra tre norske byer
Av
Kjersti Granås Bardal
Arild Gjertsen
Mathias Brynildsen Reinar