Bærekraftig fisketurisme: Muligheter og utfordringer på Helgeland. En skisse til forskningsagenda.
Av
Brigt Dale
Maiken Bjørkan
Keno Ferter
Report
Year published:
2020