Bærekraftig befolkningsutvikling og grønn distriktsomstilling
Av
Heidi Bergsli
Marianne Tønnessen
Christian Ekeland
Lokalsamfunn
Report
Publisher:
OsloMet - storbyuniversitetet
Year published:
2023
Issue:
7
Rapporten handler om bærekraftig befolkningsutvikling i distriktskommuner og hvilke faktorer for attraktivitet og kompetanse som kan bidra til grønn omstilling. Rapporten beskriver indikatorer som distriktskommuner kan benytte for å følge og overvåke samfunnsutvikling på disse områdene. Det empiriske grunnlaget er kommunene i Lofoten, Harstad og Narvik.