Årsaker til kostnadsvekst i kommunale pleie-
og omsorgstjenester
Av
Therese Marie Andrews
Trond Tjerbo
Eliva Atieno Ambugo
Trond Bliksvær
Merete Kvamme Fabritius
Sean Jayven Aguinaldo
Terje P. Hagen

Report