Areal Nordland 2050: Scenarier om arealutviklingen basert på FNs bærekraftsmål
Av
Leticia Antunes Nogueira
Aase-Kristine Aasen Lundberg
Thoralf Fagertun
Maiken Bjørkan
Jan Dietz
Bærekraft
Lokalsamfunn
Omstilling
Report
Year published:
2020
Formålet med oppdraget har vært å utarbeide scenarier som tar for seg rammevilkårene for arealpolitikken i Nordland med 2050 som tidsperspektiv. Scenariene viser flere ulike fremtidige tilstander og hva disse kan bety for gjennomføringen av FNs bærekraftsmål. Scenariene skal bidra til bevisstgjøring og skape diskusjon i forbindelse med revidering av fylkets arealpolitikk. Scenariene er enkle og lette å ta i bruk i dialogen med interessenter.