ANDRE DELRAPPORT FRA COMPLETE-PROSJEKTET Hovedrapport. Gode psykososiale læringsmiljø bedrer gjennomføring i videregående skole.
Av
Ragnhild Holmen Waldahl
Karin Marie Antonsen
Ragnhild Johnson
Esben Søndergaard Bruun Olesen
Torill Marie Bogsnes Larsen
Ingebjørg Louise Rockwell Djupedal
Marte Tobro
Cecilie Høj Anvik
Terje Olsen
Elisabeth Årdal
madeleine kristensen
Bjørn Brastad
Tor Borgar Hansen
Report
Year published:
2019