Tverrprofesjonell samarbeidslæring i profesjonsutdanningene
Av
Atle Ødegård
Siv Elin Nord Sæbjørnsen
Susanne Marie Lindqvist
Frøydis Perny Vasset
Hans Petter Iversen
Anna Elisabeth Willumsen
Tore Sirnes
Synnøve Hofseth Almås

Academic chapter/article/Conference paper

Universitetsforlaget

Sider
193-206