Sykehjem i utvikling : hva med tjenestedesign?
Av
Trude Fløystad Eines
Trond Bliksvær
Atle Ødegård
Velferd
Academic chapter/article/Conference paper
Publisher:
Fagbokforlaget
Year published:
2023
Sider:
157-170