Sosial innovasjon og samskaping
Av
Atle Ødegård
Anna Elisabeth Willumsen
Tore Sirnes

Academic chapter/article/Conference paper

Universitetsforlaget

Sider
19-42