Samfunnsøkonomisk nytte av bedret fremkommelighet på høyfjellstrekninger
Av
Kjersti Granås Bardal

Academic chapter/article/Conference paper

Fagbokforlaget

Sider
249-270