Rovviltforvaltning og
reindriftsnæringen: Hvordan kan
en todelt målsetting praktiseres
i samsvar med internasjonale
konvensjoner?
Av
Svein Morten Eilertsen
Jan Åge Riseth

Academic chapter/article/Conference paper

Cappelen Damm Akademisk