Mangfoldsperspektiver i forskning på vold i nære relasjoner
Av
Helga Eggebø
Anja Bredal
Astrid Eriksen

Academic chapter/article/Conference paper

Cappelen Damm Akademisk