Kommunikasjon i samskaping av forskjellige virkeligheter
Av
Atle Ødegård
Stål Bjørkly

Academic chapter/article/Conference paper

Universitetsforlaget

Sider
261-277