Helseinnovasjonssenteret – et kommunesamarbeid om forskning,
tjenesteutvikling og innovasjon
Av
Atle Ødegård
Trude Fløystad Eines
Bjarte Bye Løfaldli

Academic chapter/article/Conference paper

Universitetsforlaget

Sider
131-146