Tverrfaglig, sammenkoblet og allestedsnærværende – om implementering av velferdsteknologi i kommunale helse- og omsorgstjenester
Av
Christian Lo
Ragnhild Holmen Waldahl
Yngve Antonsen

Academic article

Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research

Issue
1