Om det å rope i skogen; ulike stemmer i Nordlands utmark
Av
Majken Paulsen
Aase-Kristine Aasen Lundberg
Arild Gjertsen
Svein Morten Eilertsen
Camilla Risvoll
Bærekraft
Academic article
Publisher:
Tidsskriftet UTMARK
Year published:
2024
Issue:
2024