Markedsføring av kosmetiske inngrep - en kvalitativ analyse
Av
Venke Frederike Johansen
Therese Marie Andrews
Academic article
Publisher:
Tidsskrift for Den norske legeforening
Year published:
2021