Markedsføring av kosmetiske inngrep - en kvalitativ analyse
Av
Venke Frederike Johansen
Therese Marie Andrews

Academic article

Tidsskrift for Den norske legeforening