Mål og mening med samarbeid - en analyse av barnevernets formaliserte samarbeidsnettverk
Av
Christian Lo
Cecilie Høj Anvik
Janne Irén Paulsen Breimo
Johans Tveit Sandvin

Academic article

Fontene forskning

Sider
4-17
Issue
2