Er koordinatorordningen for familier med funksjonshemmede barn bærekraftig?
Av
Elena Albertini Früh
Kaja Larsen Østerud
Janikke Solstad Vedeler
Cecilie Høj Anvik
Sigurd Eid Jacobsen
Academic article
Publisher:
Tidsskrift for omsorgsforskning
Year published:
2023