Bransjeveikartenes plass i det grønne skiftet
Av
Bjørn Vidar Vangelsten
Brigt Dale
Ingrid Agathe Bay-Larsen
Arild Gjertsen
Maiken Bjørkan
Merete Kvamme Fabritius
Camilla Risvoll
Aase-Kristine Aasen Lundberg

Academic article

Nytt Norsk Tidsskrift

Sider
231-245
Issue
3-4