Publikasjoner

Publikasjonstype

År

Forskingsgruppe

 • Forskere: Kjersti Granås Bardal, Mathias Brynildsen Reinar, Aase-Kristine Aasen Lundberg, Maiken Bjørkan
 • Forskere: Aase-Kristine Aasen Lundberg, Bjørn Vidar Vangelsten, Kjersti Granås Bardal, Mathias Brynildsen Reinar, Maiken Bjørkan, Timothy Kevin Richardson
 • The paper explores barriers for designing and implementing policies for the transition to more environmentally sustainable urban mobility, and strategies for overcoming these barriers in three Norwegian cities. Empirical data has been collected by interviewing key informants and analysing relevant documents. The findings show that there is broad political support for placing sustainable mobility high on the political agenda. Challenges appear when policy measures are designed and implemented. Cultural, legal, political, organisational, financial and knowledge-related barriers are identified. Many similar barriers are identified in the three case cities, but differences also appear. The results indicate that the size of the cities as well as the type of policy packages implemented are important factors, impacting both the type and strength of barriers. Several strategies for overcoming barriers have been implemented in the three case cities with success. The implementation of policy packages with a combination of “push” and “pull” measures is perhaps the most important strategy. In addition, using communication strategically and allowing for trials and step-by-step introduction of policy measures are success factors. Better methods for stakeholder involvement and planning tools for bicyclists and pedestrians may increase the acceptance of policy measures and speed up the transition toward sustainable mobility.
  Forskere: Kjersti Granås Bardal, Arild Gjertsen, Mathias Brynildsen Reinar
 • Forskere: Kjersti Granås Bardal, Arild Gjertsen, Mathias Brynildsen Reinar
 • Rapporten gir en oppdatert analyse av hvilke forhold som kjennetegner kommuner med et godt lokaldemokrati. Utgangspunktet er KS’ Lokaldemokratiundersøkelse gjennomført i 2017/2018. Som i tidligere studier setter denne rapporten fokus på de fem dimensjonene pålitelighet, ansvarlighet, borgernærhet, effektivitet og folkevalgtes rolletrivsel som det analytiske utgangspunktet for studien.
  Forskere: Arild Gjertsen, Annelin Seppola, Christian Lo, Mathias Brynildsen Reinar, Jostein Tapper Brobakk, Jo Saglie
 • På oppdrag fra forskningsprogrammet Concept ved NTNU har Nordlandsforskning analysert åtte statlige investeringsprosjekt og sammenlignet de ulike utredninger som er gjort av hvert av de åtte prosjektene. Resultatet av analysene viser at utredninger som beregner samme variabel i et prosjekt (f.eks. trafikkprognose, CO2-utslipp, nytte, investeringskostnad etc.), til dels kan komme til svært forskjellige resultat. Ulike årsaker til dette er identifisert. Det kan utfra analysene se ut til å være en sammenheng mellom hvem som er oppdragsgiver for utredningen og hvilket resultat utredningen kommer fram til, og det er særlig nyttesiden i prosjektene som kan ha en tendens til å bli justert opp når oppdragsgiver har sterke interesser i at prosjektet realiseres, og motsatt.
  Forskere: Kjersti Granås Bardal, Mathias Brynildsen Reinar