Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging

Velferd

I denne følgeevalueringen skal forskerne produsere kunnskap om de nye strafferettslige reaksjonene overfor unge lovbrytere (15-18 år) som ble satt i verk 1. juli i 2014.

Det skal gis innsikt i prosessene i gjennomføringen for at de som følger opp sakene, skal kunne trekke lærdom av egne og andres erfaringer underveis. Det er også vesentlig å belyse om gjenopprettende prinspipper ivaretas.

Mer informasjon om forskningsprosjektet ”Evaluering av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging”

Nordlandsforskning er i gang med en evaluering av "ungdomsstraff og ungdomsoppfølging", på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Intensjonen er å lære mer om prosessene i gjennomføringen, slik at de som arbeider i feltet skal kunne trekke lærdom av egne og andres erfaringer.

En studie i fire deler

Hoveddelen i studien (delstudie I) er en feltstudie i fem regioner: Øst-Finnmark, Salten, Nord-Trøndelag, Hordaland og Oslo. Frivillighet og informert samtykke er grunnleggende. På den betingelse at forskerteamet får tillatelse fra ungdommene selv, så deltar de på møter i oppfølgingsteamene, intervjuer ungdommene selv, ofrene, personer i oppfølgingsteamene, og personer som arbeider med straffereaksjonene på ulike måter i konfliktrådet og rettssystemet.

Forskergruppen skal følge ungdommer på denne måten i opp til 20 saker. I de øvrige delstudiene inngår både spørreskjemaundersøkelser og dokumentanalyser. Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Den enkelte deltaker eller det enkelte konfliktråd skal ikke kunne gjenkjennes i det som publiseres fra studien. Studien startet opp i 2015, og vil avsluttes høsten 2018. Rapporten vil legges ut på nettsidene våre, så den kan lastes ned gratis av alle som har lyst til å lese den.

Status våren 2016

Forskerne er godt i gang med å følge saker. Til sammen har de nå 13 saker, fordelt på de utvalgte regionene, og  de har saker som omhandler alt fra biltyveri og rus, til ran og seksuelle overgrep. Noen saker er allerede avsluttet, andre pågår fremdeles. Tusen takk til alle dere som stiller opp i studien, vi kunne ikke gjennomført den uten dere!

Forskerne mangler jenter, som glimrer med sitt fravær. Det er generelt færre jenter på «under 18»-listene, så de var forberedt på at jentene ville være i mindretall. Noen saker med jenter er allerede på trappene, og de holder på alle tommelfingre for at de får tillatelse til å følge deres saker. Forskerne har heller ikke snakket med så mange ofre som de skulle ønsket. Dette handler om at mange saker er såkalt «offerløse». Det handler også om at ikke alle ofre ønsker å delta på såkalte gjenopprettende møter. Ting tar tid i rettssystemet, og når straffereaksjonene igangsettes, har det ofte gått lang tid. Noen ofre føler kanskje de allerede har gått videre i livene sine, og vil ikke risikere å rippe opp i noe. Tiden det tar før straffereaksjonene igangsettes er et funn i seg selv, og noe forskerteamet ser nærmere på.

Workshop høsten 2016 - utsatt til 2017

Høsten 2016 skulle forskerne holde en workshop for alle ungdomskoordinatorene i landet. Denne skulle legges til et tidspunkt der ungdomskoordinatorene allerede var samlet, for at deltakelse ikke skulle ta av konfliktrådets ressurser. En slik samling blir imidlertid ikke avholdt i år, og vi venter derfor med workshopen til neste år. Oppdatering følger!

Har du innspill? Skriv gjerne til forskerne - kontaktinformasjon finner du ved å klikke på navnene til høyre.

Oppdragsgiver
Justis- og beredskapsdepartementet
Tidsrom
-

Del:

FacebookLinkedInTwitter