Treffstedprosjekt

Evaluering av et forsøk med å etablere lokale møtesteder for unge mennesker (15-30 år) med psykiske helseproblemer. Møtestedene tilbyr aktiviteter, sosiale nettverk og et sted å møte andre med liknende erfaringer.

Forsøket gjennomføres av organisasjonen Mental Helse Ungdom i perioden 2014-2017, med økonomisk støtte fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering.

Oppdragsgiver
Mental Helse Ungdom
Tidsrom
-

Del:

FacebookLinkedInTwitter