Sett sjøbein: kartlegging av EVU i marin sektor

Prosjektet skal dokumentere eksisterende systemer og aktiviteter for etter- og videreutdanning innenfor marin sektor og er et oppdrag fra Sett Sjøbein - Fiskeri- og havbruksnæringens rekrutteringssatsing.

Resultatene skal sammenlignes med tilsvarende struktur og aktiviterer innenfor sammenlignbare næringer.

 

Oppdragsgiver
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
Tidsrom
-

Del:

FacebookLinkedInTwitter