Opplevelsesbasert verdiskaping gjennom kompetanseutvikling i nord

Formålet med prosjektet er å øke opplevelsesbasert verdiskaping i nord.

Dette skal realiseres gjennom å gi opplevelsesnæringen et modulbasert kompetanseutviklingsprogram på 3 nivåer (fagskole, bachelor og master), og på den måten skape en struktur som sikrer en raskere faglig oppfølging i høgskolesystemet gjennom kommunikasjon og koblinger mellom bedrifter, faglig kunnskapsutvikling og forelesere på flere plan.

Tidsrom
-

Del:

FacebookLinkedInTwitter