Making Collaboration Work

Promoting innovative networking initiatives in local and regional child welfare and protection services.

Prosjektet er utarbeidet i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland, og gjennomføres av et felles forskerteam bestående av forskere fra Nord Universitet og Nordlandsforskning. I prosjektet studeres og kartlegges samarbeidsformer rundt lokale barnevernstjenester i Nordland fylke. Et hovedformål er å identifisere innovative nettverksformer, og å fasilitere spredning og ytterliggere forbedring av disse. Således er identifisering av drivere og barrierer for samarbeid en vesentlig del av prosjektets forskningsdel. Metodisk består prosjektet av kartleggende intervjuer, case-studier, følgeforskning og arbeidsseminarer med praksisfeltet.

Oppdragsgiver
Nordland fylkeskommune
Tidsrom
-

Del:

FacebookLinkedInTwitter